Tack för ett aktivt jazzår 2022! År 2022 förde med sig ett stort antal jazzkonserter till Karlebynejden för flera olika målgrupper och i många olika lokaler! Vi fick höra konserter vid ELive Jazz Lounge som piloterades av ELive Jazz, samt vid biblioteket, kaféerna,...