Trädgårdsjazz vid Kronofogdegården

Sommaren 2021 påbörjade Söderbacka-Matikainen Duo (Martin Söderbacka — gitarr, sång och Eevalotta Matikainen -kontrabas) konsertserien ”Trädgårdsjazz vid Kronofogdegården” i samarbete med entreprenören Jani Kettunen (Gastro Kettu Oy). Sommaren 2021 ordnades 7 stycken trädgårdsjazz konserter och till större delen av konserterna bjöd Söderbacka-Matikainen Duo med en gästande artist. Konsertserien tar plats vid historiska museibyggnaden Kronofogdegårdens idylliska trädgård. Konsertserien var mycket omtyckt och varje konsert hade i genomsnitt ca 50-70 besökare.

TRÄDGÅRDSJAZZ VID KRONOFOGDEGÅRDEN 2022
Söderbacka-Matikainen Duo med gäster:

01.06. kl. 18 Söderbacka-Matikainen Duo sings jazz

15.06. kl. 18 feat. Mika Mylläri (trumpet)

29.06. kl. 18 feat. Manuel Dunkel (saxofon)

13.07. kl. 18  feat. Jonas Rintala (saxofon)

27.07. kl. 18 feat. Olli Soikkeli (gitarr)

10.08. kl. 18 feat. Charlotta Kerbs (sång)

17.08. kl. 18 feat. Joonatan Rautio (saxofon)

24.08. kl. 18 feat. Bianca Morales (sång)

27.08. kl. 14 Söderbacka-Matikainen Duo

TACK TILL DE SOM STÖDER KONSERTERNA: Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden rs., MES och Karleby stad.
Konserterna 10.08, 17.08 och 24.08 ordnas av ELIVE MUSIC I SAMARBETE MED KOKKOLA INDUSTRIAL PARK.

Trädgårdsjazz vid Kronofogdegården photo gallery

Puutarhajazz | Trädgårdsjazz

Puutarhajazz | Trädgårdsjazz

Dela