Trädgårdsjazz vid Kronofogdegården

Sommaren 2021 påbörjade Söderbacka-Matikainen Duo (Martin Söderbacka — gitarr, sång och Eevalotta Matikainen -kontrabas) konsertserien ”Trädgårdsjazz vid Kronofogdegården” i samarbete med entreprenören Jani Kettunen (Gastro Kettu Oy). Sommaren 2021 ordnades 7 stycken trädgårdsjazz konserter och till större delen av konserterna bjöd Söderbacka-Matikainen Duo med en gästande artist. Konsertserien tar plats vid historiska museibyggnaden Kronofogdegårdens idylliska trädgård. Konsertserien var mycket omtyckt och varje konsert hade i genomsnitt ca 50-70 besökare.

TRÄDGÅRDSJAZZ VID KRONOFOGDEGÅRDEN 2022
Söderbacka-Matikainen Duo med gäster:

01.06. klo18 Söderbacka-Matikainen Duo sings jazz

15.06. klo18 feat. Mika Mylläri

29.06. klo18 feat. Manuel Dunkel

13.07. klo18  feat. Jonas Rintala

27.07. klo18 feat. Olli Soikkeli

10.08. klo18 feat. Charlotta Kerbs

27.08. klo15 Söderbacka-Matikainen Duo

TACK TILL DE SOM STÖDER KONSERTERNA: Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden rs.

Puutarhajazz | Trädgårdsjazz

Dela