Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterin ylläpitäjä on

ELive Jazz ry

Rekisteriasioista vastaa Martin Söderbacka,
martin.soderbacka@elivemusic.fi
puh. +358(0)407376716

Verkkosivumme ovat:

https://www.elivejazz.fi
https://www.elivemusic.fi
https://www.elivestream.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus ja markkinointi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana sähköpostitse, puhelimitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisteriin tallennetaan yhteydenottajan nimi ja sähköpostiosoite, kun henkilö on ilmaissut halukkuutensa ottaa yhteyttä meihin lomakkeella tai muuten. Listoilta ja siten rekisteristä voi poistua milloin vain lähettämällä pyynnön osoitteeseen info@elivejazz.fi tai martin.soderbacka@elivemusic.fi

Mille tahoille siirrämme tai luovutamme henkilötietoja?
Luovutamme tarpeen tullen henkilötietoja myös tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin, kuten toimivaltaisille viranomaisille. Voimme luovuttaa henkilötietoja huolellisesti valikoimiemme yhteistyökumppaneiden, kuten artistien tai esiintyjien, sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoituksiemme kanssa. Näiden yhteistyökumppaneiden tulee kuitenkin pyytää sinulta etukäteinen suostumus sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen.

IT –palveluntarjoajamme säilyttävät ja käsittelevät ohjeidemme mukaisesti henkilötietoja vain määrittelemiimme tarkoituksiin ja ELive Music Oy:n lukuun. Käytämme sähköpostiviestinnässä ja uutikirjeissä Creamailer Oy:n palveluja. Creamailer Oy on suomalainen yritys.
Luovutamme henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. ELive Music Oy käyttää päivitettyä virustorjunta ja verkkosuojauksia. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla eivätkä henkilökunnan välillä välttämättömästi siirrettävät tiedot sisällä arkaluonteista tietoa. Rekisterin tietoja voi käyttää ainoastaan ELive Music Oy:n henkilökunta eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojaus

ELive Music Oy:n asiakaspalvelujärjestelmän sisältämät tiedot ovat salasanoin ja asianmukaisten verkkosuojausten (tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin) suojattuja.

Joissain tapauksissa rekisterissä oleva henkilö voi luovuttaa manuaalista aineistoa (mm. kirjailija voi luovuttaa teoksensa äänikirjojen lukua varten), näitä jaetaan tarpeen mukaan kolmannelle osapuolelle (käyttämämme äänikirjalukijaa) äänikirjan lukemista varten. Rekisterissä olevan henkilön luovuttamat materiaalit säilytetään niille tarkoitetun henkilökunnan saatavilla ja tuhotaan asianmukaisesti sitten kun tietoja ei enää tarvita.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Tietojen luovutuksen yhteydessä on todistettava henkilöllisyys.

Tietoa evästeiden käytöstä

Sivustoillamme ja verkkopalveluissamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän päätelaitteelle tallennettava ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden tarkoitus
Evästeiden avulla pyritään yksilöimään käyttäjä, jotta voimme helpottaa sivuston käyttöä, tarjota personoituja sisältöjä ja kohdennettua mainontaa sekä seurata ja analysoida palveluidemme käyttöä.
Käytämme sekä istuntokohtaisia evästeitä sekä kolmannen osapuolen asettamia kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

Kolmannen osapuolten evästeet
Alla on listattu ELive Jazz verkkosivustoilla käytettävät kolmansien osapuolten evästeiden asettajat, niiden käyttötarkoitukset, verkkotunnukset, joissa evästeitä käytetään sekä lisätietoa evästeiden asettajien tietosuoja- ja/tai evästekäytännöistä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tämä dokumentti on viimeksi päivitetty 17.10.2020

Jaa